ارتباط با ما

استان گلستان، شهرستان گنبد كاووس، شهرک صنعتی گنبد، خيابان سرو ۷

کدپستی: ۴۹۷۷۱۸۱۵۹۴

صندوق پستی: ۶۱۵-۴۹۷۱۵

ایمیل: aghaltinco@Yahoo.com

تلفن کارخانه: ۵۰ – ۳۳۲۸۷۰۴۰-۰۱۷

دورنگار: ۳۳۲۸۷۰۳۰-۰۱۷