شناساگرهای E

Eosin Bluish
Eosin (adsorption)
Eosin Y (Eosin Yellowish)
Epsilon Blue
Eriochrome Black T
Eriochrome Blue Black
Eriochrome Red B
Erythrosin B
Esculetin
Ethyl bis-(2,4-dinitrophenyl)acetate
Ethyl Green
Ethyl Orange
Ethyl Red
Ethyl Violet

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *