شناساگرهای H

Harmine
Hematoxylin
۴-Heptadecyl-7-hydroxycoumarin
Heptamethoxy Red
Hexamethoxy Red 185
HHSNNA (metal-ion EDTA)
o-Hydroxyphenylbenzimidazole
o-Hydroxyphenylbenzothiazole
o-Hydroxyphenylbenzoxazole

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *