شناساگرهای O

Orange II
Orange III
Orange IV
Oregon Green 488 Carboxylic Acid
Oregon Green 514 Carboxylic Acid
Oregon Green 488 Carboxylic Acid Diacetate

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *