شناساگرهای P

Patent Blue V
Patton and Reeders indicator
Pentamethoxy Red
۱٫۱۰-Phenanthroline (monohydrate)
Phenolbenzein
Phenolmalein
Phenolphthalein
Phenolphthalein, Disodium salt
Phenol Red
Phenol Red, Sodium salt
۴- (Phenylazo)-diphenylamine
o-Phenylenediamine
N-Phenylanthranilic acid
p-Phenylenediamine
Phloxine B
Picric acid
Pinachrome
Poarie Blue
Propyl red
Pyrocatechol sulphone phthalein (VII); Catechol violet
Pyrogallolphthalein

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *