شناساگرهای R

Resazurin
Resorcein
Resorcinmalein
Resorufin
Rhodamine
Rhodol Green
p-Rosolic Acid
Rubrophen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *