شناساگرهای S

Safranin
Salicylaldehyde, semicarbazone
Salicylic Acid
Salicyl Yellow
Solochrome Violet RS
Sulphan Blue

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *