تعیین خلوص هیدروکلریک اسید

هیدروکلریک اسید که به آن در قدیم جوهر نمک گفته می شد یکی از اسیدهای معدنی پرمصرف در صنعت می باشد. شفاف بوده و دارای بو تند و محرک بوده و در صورت باز بودن درب ظرف آن بخارات اسید از آن خارج می شود. این خارج شدن بخارات اگر باشد منجر به کاهش درصد خلوص آن می شود. اسیدهای بادرجه خلوص بالاتر از ۳۸% برای این ماده تهیه نمی شوند زیرا که نگهداری آنها نیاز به شرایط خاصی از نظر دما و فشار پائین دارد و عمدتا بین ۳۰ تا ۳۶% تولید می شوند.

                                                       

 

برای مشاهده فایل HCl Assay کلیک کنید.

تعیین خلوص پتاسیم یدات

پتاسيم يدات با فرمول شيميايي KIO3، در ساختار مونو كلينيك تشكيل ميگردد.
اين تركيب پودري است سفيد رنگ با حلاليت كم در آب. پتاسيم يدات بر خلاف پتاسيم يديد كه پودر سفيد آن حالت كريستالي دارد، حالت پودري آن شبيه به آرد است.
پتاسيم يدات بدليل حالت اكسايشي ايكه دارد در برابر گرما و نور و اكسيژن پايداري بيشتري از خود نشان ميدهد. یکی از مهمترین کاربردهای آن یُد دار کردن نمک طعام است و تعیین خلوص آن به روش یدومتری صورت میپذیرد.

برای مشاهده فایل PDF) KIO3 Assay) کلیک کنید.

تعیین مقدار سختی آب

آب سخت آبی است که حاوی نمک‌های معدنی از قبیل ترکیبات بی‌کربنات، یون‌های کلسیم، منیزیم، آلومینیوم، آهن، منگنز و روی می باشد اما سختی بطور عمده بعلت فراوانی آنها بر اساس دو فلز کلسیم و منیزیم سنجیده می‌شود. دو نوع سختی داریم: سختی موقت که سختی کربناتی نامیده می شود و سختی دائم که سختی غیر کربناتی نامیده می شود.

استاندارد کردن هیدروکلریک اسید یک مولار

حدود ۵ گرم از ترومتامین (tromethamine) را در دمای ۱۰۵ درجه سلسیوس و به مدت ۳ ساعت خشک کنید. سپس آنرا در ۵۰ میلی لیتر آب حل کرده و ۲ قطره شناساگر بروموکرزول سبز اضافه کنید. سپس آنرا با اسید هیدروکلریک یک مولاری که ساخته اید تیتر کنید. نقطه پایانی زمانی است که شناساگر به رنگ زرد کم رنگ در بیاید.

* هر ۱۲۱٫۱۴ میلی گرم از ترومتامین با ۱ میلی لیتر اسید هیدروکلریک اسید هم ارز است.

(N= mg tromethamine/(121.14*ml HCl