استاندارد کردن هیدروکلریک اسید یک مولار

حدود ۵ گرم از ترومتامین (tromethamine) را در دمای ۱۰۵ درجه سلسیوس و به مدت ۳ ساعت خشک کنید. سپس آنرا در ۵۰ میلی لیتر آب حل کرده و ۲ قطره شناساگر بروموکرزول سبز اضافه کنید. سپس آنرا با اسید هیدروکلریک یک مولاری که ساخته اید تیتر کنید. نقطه پایانی زمانی است که شناساگر به رنگ زرد کم رنگ در بیاید.

* هر ۱۲۱٫۱۴ میلی گرم از ترومتامین با ۱ میلی لیتر اسید هیدروکلریک اسید هم ارز است.

(N= mg tromethamine/(121.14*ml HCl

استاندارد کردن محلول نیترات نقره ۰٫۱ مولار

پتاسیم یدید پودری است سفید رنگ با حلالیت بالا در آب و یکی از مشتقات مهم یُد در داروسازی و ضد عفونی کننده ها و صنعت پلیمر میباشد. این ترکیب برخلاف یدات پتاسیم به نور مستقیم و رطوبت حساس بوده و غالبا تحت چنین شرایطی به ید مولکولی اکسید میگردد و رنگ آن از سفید به زرد کم رنگ تغییر می یابد. پتاسيم يديد با فرمول شيميايي KI، در ساختار مكعبي متبلور ميگردد.
حداقل دو روش برای تعیین خلوص پتاسیم یدید وجود دارد: نقره سنجی و یدومتری که به هر دو روش می پردازیم.

استاندارد کردن محلول سدیم تیوسولفات ۰٫۱ مولار

سدیم تیوسولفات یکی از ترکیبات مهم در شیمی تجزیه بشمار میرود که کاربردهای زیادی بخصوص در یدومتری دارد. زیراکه یون تیوسولفات بصورت استوکیومتری با یُد و اکنش داده و آنرا به یدید تبدیل میکند.(کاهنده)
فرم متداول و در دسترس آن بصورت ۵ آبه است. در این استاندارد سازی از ماده پتاسیم دی کرومات استفاده میشود.