استاندارد کردن محلول نیترات نقره ۰٫۱ مولار

پتاسیم یدید پودری است سفید رنگ با حلالیت بالا در آب و یکی از مشتقات مهم یُد در داروسازی و ضد عفونی کننده ها و صنعت پلیمر میباشد. این ترکیب برخلاف یدات پتاسیم به نور مستقیم و رطوبت حساس بوده و غالبا تحت چنین شرایطی به ید مولکولی اکسید میگردد و رنگ آن از سفید به زرد کم رنگ تغییر می یابد. پتاسيم يديد با فرمول شيميايي KI، در ساختار مكعبي متبلور ميگردد.
حداقل دو روش برای تعیین خلوص پتاسیم یدید وجود دارد: نقره سنجی و یدومتری که به هر دو روش می پردازیم.

استاندارد کردن محلول سدیم تیوسولفات ۰٫۱ مولار

سدیم تیوسولفات یکی از ترکیبات مهم در شیمی تجزیه بشمار میرود که کاربردهای زیادی بخصوص در یدومتری دارد. زیراکه یون تیوسولفات بصورت استوکیومتری با یُد و اکنش داده و آنرا به یدید تبدیل میکند.(کاهنده)
فرم متداول و در دسترس آن بصورت ۵ آبه است. در این استاندارد سازی از ماده پتاسیم دی کرومات استفاده میشود.

تعیین خلوص پتاسیم یدید( یدور پتاسیم)

پتاسیم یدید پودری است سفید رنگ با حلالیت بالا در آب و یکی از مشتقات مهم یُد در داروسازی و ضد عفونی کننده ها و صنعت پلیمر میباشد. این ترکیب برخلاف یدات پتاسیم به نور مستقیم و رطوبت حساس بوده و غالبا تحت چنین شرایطی به ید مولکولی اکسید میگردد و رنگ آن از سفید به زرد کم رنگ تغییر می یابد. پتاسيم يديد با فرمول شيميايي KI، در ساختار مكعبي متبلور ميگردد.
حداقل دو روش برای تعیین خلوص پتاسیم یدید وجود دارد: نقره سنجی و یدومتری که به هر دو روش می پردازیم.

برای مشاهده فایل PDF) KI Assay) کلیک کنید.

تعیین خلوص یُد (Iodine)

یُد یکی از ترکیبات مهم و با ارزش شیمیایی بوده که کاربردهای وسیعی در صنایع بهداشتی و شیمیایی دارد. ترکیبی است به رنگ بنفش تیره که به سیاهی میزند و در محیط سر باز شروع به تصعید شدن میکند. هرچه دما بیشتر باشد میزان سرعت و مقدار تصعید بیشتر میشود.
در این آزمون علاوه بر تعیین خلوص یُد با سدیم تیوسولفات ۰٫۱ مولار به بررسی کیفیت یُد از لحاظ مقدار ماده غیر فرار، تعیین مقدار ناخالصی کلرید و برومید و همچنین بررسی وجود یا عدم وجود سیانید میپردازیم.