جدول تناوبی webelements

 

 

وب سایت Webelements یکی از کاملترین سایتهای در زمینه جدول تناوبی می باشد که با کلیک روی هر اتم می توانید اطلاعات کاملی از آن عنصر را ببینید.

اگر سایت فوق را نمی پسندید می توانید جدول تناوبی سایت rsc  را امتحان کنید.